Счетоводни програми MoneyWorks от GenSoft

Търсите счетоводни програми, които да ви дават възможност за директно импортиране в счетоводството на всички операции на фирмата или такава, чрез която директно да превключвате от режим на еднофирмено счетоводство към многофирмено, без да се налага да разучавате различни софтуери? Искате да работите с програма, написана така, че всеки да може да борави с нея, а не да си губите времето в томове от указания и упътвания или да чакате на телефона за поддръжка? Счетоводните програми на GenSoft – MoneyWorks ще ви дадат точно това, а и доста повече, стига да се доверите на техния продукт и опит, както вече направиха 8000 клиенти от България, Япония, САЩ, Канада, Китай и още много страни от Западна Европа и Близкия Изток.

Счетоводните програми предлагат на ползващите ги отлична и сигурна работа по приключване на счетоводната година, изготвяне на всички необходими справки като Отчет за паричния поток, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал и други. Счетоводните програми на GenSoft са със софтуер реализиран на основата на счетоводни периоди, като основният период е една година с подпериоди за всеки месец.

Когато работите с тези счетоводни програми ще забележите колко е улеснена работата с потребителския сметкоплан чрез използването на базов и потребителски сметкоплан, в който най-често използваните сметки са запаметени за по-бърз достъп. Същото се отнася и за изключително богатия набор от предварително зададени номенклатури за продукция, стокова отчетност, материална отчетност, валута, банки, каси, контрагенти и други. Естествено, запазена е възможността и за създаване на нови потребителски номенклатури за още по-голямото улесняване и персонализиране на вашата работа.

Освен това, специално е подобрена частта за амортизацията, като е предвидена възможност за създаване на счетоводен амортизационен план и на данъчен амортизационен план.

Счетоводните програми от тази серия са със специално отделени функции, свързани с комуникацията с НАП. С лекота изготвяте ДДС диск и VIES декларация, както и всички документи, необходими за пред данъчните власти. Инстрастат вече не е проблем и подавате своята декларация по електронен път на точната дата и в точния формат, като имате възможност да въведете информацията по ваш избор предварително или при въвеждането на доставката.

Това са само част от възможностите на счетоводните програми MoneyWork. Те се характеризират с това, че тяхното многообразие е наистина неограничено, особено когато се комбинират със складовия модул на софтуера и дадат възможност за автоматично импортиране на счетоводните данни. Това, в комбинация с възможността за абсолютно персонализиране на счетоводната програма и счетоводните книги, прави от MoneyWork един от най-добрите продукти на пазара. Продукт, който предлага по-големи възможности за работа от всеки друг софтуер. В крайна сметка мотото на счетоводните програми на GenSoft e „Счетоводство по мярка за всеки” и точно това е, което те наистина успяват да постигнат.

Контакти


Телефон: +359 885 329 660

ansvarsfullt spelande på online casino